Pénzügyőr SE

Asztalitenisz - Bemutatkozás

1981-1993 NB III-as évek


Nem sikerült az NB II-ben maradást a következő években biztosítani. Jakab távozása után a csapat 1981-ben kieső helyen végzett, de ezúttal a szakosztályvezetésnek még sikerült az NB II-ben való szereplést a KÖZÉRT asztalitenisz szakosztályával megvalósított fúzióval biztosítani. A KÖZÉRT megszűnt szakosztályából a továbbra is Pénzügyőr néven szereplő csapathoz került Bánfalvi László, aki versenyzői közreműködése mellett több mint tíz éven keresztül volt a csapat felnőtt versenyzőinek az edzője, továbbá jelentősebb versenyzőik közül Gőgh, Ruszinkó és Kun is.

Sajnos a KÖZÉRT-től átigazolt versenyzők játékereje sem volt elég az NB II-ben való bennmaradás biztosításához. A csapat így 1983-tól az NB III. osztályban szerepelt. A kiesés után játékosaink közül Majsai Károly, Geri László, Nagy Ferenc más egyesületbe igazolt, megerősödött viszont a csapat a jelentős korábbi eredményekkel rendelkező - jelenleg is szakosztályunkban tevékenykedő - Zombori Lászlóval. A Bánfalvi, Kovách, Zombori összetételű felnőtt játékosok kiegészültek az Asztalitenisz Szövetség rendelkezése szerint kötelezően szerepeltetendő egy ifjúsági versenyzővel. Ez a döntés fokozott mértékben helyezte előtérbe a jó játékerőt képviselő utánpótlás szerepét. Ifjúsági játékosként szerepelt a csapatban egy évig a BVSC-től kölcsönkapott Monostori Péter, majd saját nevelésű játékosaink közül felváltva Ifj. Müller György, Ifj. Hubik Tibor /volt játékosaink gyermekei/, Kiss András, Nagy Attila /mindkettő testületi tag gyermeke/.

1982. végén befejezte katonai szolgálatát Horváth Gábor és visszatért a Szakosztályhoz. Csapatunk az NB III. osztályban az erős csapatok közé tartozott és éveken keresztül biztosította az érmes helyezéseket ebben az osztályban. A felkerülésnek azonban mindig akadálya volt egy-két olyan ellenfél, akik a feljutás érdekében jelentős anyagi áldozatokkal megszerzett játékosokkal vagy komoly játékerőt képviselő utánpótlásuk nevezésével /pl. BVSC, Postás/ biztosították az első hely megszerzését. Ebben az időben - a hagyományokhoz híven - a Szakosztályban csak amatőr játékosok szerepeltek. A Horváth Gáborral kiegészült csapat tíz éven keresztül - az ifjúsági versenyzők kivételével - szinte állandóan a fenti összeállításban szerepelt. Az ifjúsági korból kiöregedve is tagja maradt a csapatnak ifj. Hubik Tibor.

Jól szerepeltek ebben az időszakban tartalék csapataink is; általában az V. kerületi Asztalitenisz Szövetség által rendezett különböző versenyeken. Nehéz utat járt be az időszak elején a közvetlen utánpótlás. A Jurányi utcai tornateremben megkezdődött a toborzás, megindult a munka. Ennek eredményeként 1981-ben ifjúsági csapatunk a Budapest I/b. osztályban, a középmezőnyben végzett, serdülő csapatunk Koltai, Gyöngyössy, Kövesdy összeállításban bajnokságot nyert a Budapest II. osztályban Az év végére kezdtek kialakulni egy jelentős erőt képviselő utánpótlás bázis körvonalai. Ekkor azonban a Jurányi utcai tornatermet kiigényelte és megkapta a BSE női kosárlabda csapata, és költöznünk kellet újból.

A szakosztályvezetésnek sikerült megszerezni heti három napra a Pénzügyminisztérium alagsorában levő tornatermet, ahol a Szakosztály korábban már tevékenykedett. A Budáról Pestre költözés ismét megtizedelte az utánpótlást, szinte újra kellett kezdeni a nevelőmunkát. A rendelkezésre álló két állandó asztal mellett esetenként még kettő felállítására volt lehetőségünk a PM nagytermének előterében. A kötelező serdülő és ifjúsági csapatok biztosításához segítséget nyújtott Herendi Iván volt játékosunk, aki a BVSC-ből átirányított hozzánk néhány újonc korú versenyzőt. Mellettük elsősorban a testületi tagok és a PM dolgozóinak gyermekeiből szerveztük az utánpótlást. Ekkor került hozzánk Nagy Attila /édesapja vámhivatal parancsnok volt a fővárosban/. Faragó Ambrus /édesapja számos fontos beosztást töltött be a testületnél/. Jakab Dezső /édesapja a VPOP Gazdasági Osztályáról vonult nyugállományba, tagja volt az NB I-es röplabda csapatunknak/. Lóránt László /nagyapja az Országos Nyomozócsoport dolgozója volt/. ifj. Müller György, Kiss István, Kiss, András és Kiss Tamás /édesapjaik jelentős szerepet töltöttek be versenyzőként, szakvezetőként a Szakosztálynál/. Mellettük többek között Koltai Attila, Gyöngyössy György, Kövesdi Viktor, Heincz Attila, Brückner Gergely, Monostori Krisztián, Nagy Attila II, Szalai Marcell, Haraszti Jenő, Szukics Gábor, Pálinkási Csaba voltak erősségei éveken keresztül a serdülő és ifjúsági csapatainknak.

Utánpótlás korú versenyzőink a korosztályos versenyeken számos bajnokságot, érmes helyezést nyertek. A Monostori Péter, Monostori Krisztián, Kiss András, Kiss Tamás összetételű serdülő csapat első helyezést ért el a Budapest I/A. osztályú bajnokságban. Több értékes helyezést hozott a Brückner, Nagy, Szalai, később a Brückner, Nagy, Haraszti összetételű csapat. Jellemző volt, hogy a nagy egyesületek /BVSC, Postás, KSI/ első csapataitól kikaptunk ugyan, de második-harmadik csapataikkal már egyenlő küzdelmet folytattunk, váltakozó sikerrel. A Szakosztályt a Budapesti Asztalitenisz Szövetség a jó nevelő szakosztályok között tartotta nyílván, és többször részesítette elismerésben.

Újabb megpróbáltatást jelentett a PM alagsori helyiségének rekonstrukciója. Az átépítés miatt edzéseinket a felnőtt csapat helyiségében, illetőleg más egyesületeknél tudtuk megszervezni. Pályaválasztói jogunkat feladva minden bajnoki mérkőzést idegenben játszottunk le. Ez az eredményeket is visszavetette. A nehéz napok után azonban szebb napok következtek. A PM átalakított tornaterme igazi utánpótlás paradicsommá vált. Adogatógépet kaptunk, amely jelentősen segítette a fiatalokkal való foglalkozást. A jobb lehetőségeket igazolták az ebben az időszakban a különböző szintű utánpótlás versenyeken elért helyezések, eredmények.

A több edzéslehetőség hatására a felnőtt csapat eredményei is javultak. Ez azt eredményezte, hogy a csapat az 1990-91. évi bajnokságban az NB III. osztályban az első helyen végzett és tíz év elteltével visszakerült az NB II. osztályba. A siker kiharcolói Bánfalvi László edző irányításával Hubik Tibor Kovách András, Kiss András és Zombori László voltak.

--------------

Horváth Gábor 1990-ben abbahagyta az aktív sportolói tevékenységét. A Szakosztálynál töltött éveire így emlékezett:

Horváth Gábor 1970-1990. évig volt versenyzője a Szakosztálynak. Saját nevelés. Édesapja az országos parancsnokság dolgozójaként vonult nyugállományba. Maga is a testület tagja lett, jelenleg az országos parancsnokság osztályvezetője. Egyike azoknak a sportoló fiataloknak, akik sporttevékenységük mellett elismert testületi szakemberekké képezték magukat, bizonyítva ezzel a sport és a szakmai munka együttes lehetőségét. Kérdéseimre a következőket válaszolta.

Hogyan kerültél a Pénzügyőr Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztályához és hogyan emlékszel az első benyomásokra?

Édesapám pénzügyőr volt és szoros kapcsolatban állt a PSE-vel. 9 éves koromban ő vitt le az asztaliteniszezők edzésére és ekkor kezdtem meg a közel húsz évig tartó sporttevékenységemet a szakosztálynál. Ezt csak két éves katonai szolgálatom szakította meg; de akkor is versenyeztem a Szondi SE NB II. csapatában. Megkönnyítette beilleszkedésemet a szakosztályba, hogy velem egyidőben került oda Kovách András barátom, akinek édesapja szintén pénzügyőr volt és szintén 9 évesen kezdte el az aktív sportolást. A kezdők nehézségeit, majd a versenyzés sikerélményeit együtt éltük át.

Az asztaliteniszezőknél 1970-ben pezsgő élet volt. A felnőtt csapatokban is fiatalok szerepeltek, akik elfogadtak minket és sokszor játszottak velünk. Emlékszem rajtad kívül Harsányi György és Sidó Géza edzőkre, akik bár a női csapattal foglalkoztak, de sokszor tanítottak minket is. Számomra nagy élmény volt, amikor elvittél minket az akkor kötelező "technikai minimum" vizsgára, amely nélkül versenyen nem lehetett indulni.

Az edzéseket szerettük, bár nagyon késői időpontban -19-22 óráig- voltak. Amikor versenyezni kezdtünk a korosztályos bajnokságokban már tudtam, hogy az asztalitenisszel való kapcsolatom tartós lesz.

Mire emlékszel vissza legszívesebben ?

A korosztályos versenyeken elért kisebb sikerek jobb eredményekre sarkaltak. A sok edzés eredményeként egyre több mérkőzést nyertünk. Elindultunk az első alkalommal megrendezett újonc bajnokságon is, ahol Kovách Andris volt a társam. Több mint húsz csapatból az ötödik helyen végeztünk. Ez már jó eredmény volt.

A serdülő és ifjúsági versenyeken váltakozó sikerrel szerepeltünk. Kovách Andrással és Bíró Károllyal többször értünk el érmes helyezéseket. Emlékezetes maradt számomra, amikor ezüstjelvényes ifi játékosként bekerültem a felnőtt csapatba. Ekkor már Herendi Iván volt az edzőnk és olyan játékosokkal játszhattam egy csapatban mint Geri László, a Darvas testvérek, Séra Lajos, Majsai Károly. Szeretettel fogadtak és sokat segítettek. Igaz, hogy eredményeimmel én is igyekeztem ezt ellensúlyozni.

Katonai szolgálatom alatt a Szondi SE-vel második helyezést értünk el az NB II. osztályban. Nem sok hiányzott az NB I-hez! Leszerelésem után visszatértem a PSE-be és közel tíz éven keresztül játszottam az NB III. csapatban. Itt Bánfalvi László edző irányításával számos sikerélményünk volt, szinte minden évben érmes helyezést értünk el, de felkerülni nem tudtunk.

Nagyon sok élményt nyújtottak a Nemzetközi Pénzügyi Tornák, amelyeken részt vettem. Sajnos az eredmények ebben az időben már nem voltak túl jók, de szívesen emlékezem vissza például az 1985. évi bécsi tornára, ahol jó játékkal harmadik helyezést értünk el. A torna mezőnye jelentősen erősödött, ezért ez az eredmény jónak számított. 1990-ben családi, tanulmányi és szakmai kötelezettségek miatt abbahagytam az aktív versenyzést.

Összességében az asztalitenisz szakosztály éveken keresztül második otthonom volt, a versenyzőtársaktól, az edzőktől nagyon sok hasznos útravalót kaptam. Egy igazi csapatnak voltam a tagja, amelynek tagjaival ma is jó barátságban vagyok. Olyan élményekben volt részem, amelyekre mindig szívesen emlékezem vissza. A szakosztállyal való kapcsolatom még közelebbről megismertette velem a testületet, amelynél végül is megtaláltam magánéletem kibontakozásának lehetőségeit is.

Remélem, hogy a szakosztály még hosszú éveken keresztül fog az enyémhez hasonló élményeket nyújtani versenyzőinek.Oldal 1 
1950-1957 A szakosztályépítés időszaka
1957-1963 Az első NB. I-es évek
1964-1976 Fiatalítás eredményekkel
1977-1980 MEGMARADNI AZ NB II-BEN
1981-1993 NB III-as évek
1994-1999 Megváltozott körülmények között újra a legjobbak között
Az Asztalitenisz Szakosztály 1998/99 évi beszámolója
1999-2004

Keresés Pénzügyőr SE

Események a hónapban: 10

HKSCPSV
13
4567910
111213141516
1819202124
2526272829

Csapatbajnokságok eredménye - 2021-2022

ARCHÍVUM

Véletlenszerű Képek

Támogatóink

Nemzeti Adó -és Vámhivatal
Hungrana Keményítő- és Izocukorgyártó és Forgalmazó Kft.
Futanet
Spuri Futóbolt
Sportegyesületek Országos Szövetsége
A FERROBETON Zrt. az ország egyik legnagyobb beton- és vasbetonelem előre gyártó vállalata.
LV International Kft
Morihana
DOVIT Fishing
Atomix halcsalik webáruháza
Timár Mix
Duplakukac
Carp Zoom
King-Baits