Pénzügyőr SE

Asztalitenisz - Bemutatkozás

1950-1957 A szakosztályépítés időszaka


A PSE megalakulása előtt a Pénzügyőrségnél már élénk asztalitenisz élet folyt. Ennek központjai a budapesti laktanyák, hivatali helyiségek voltak, ahol a pénzügyőrök egy-két asztalon, munkaidő után rendszeres edzéseket tartottak. 1948-ban részt vettek az akkor országos szinten megrendezett népi bajnokságon. Ezen a versenyen Trencsér János fővigyázó végzett az első helyen, megelőzve a második helyezett Kiss Géza felügyelőt, a harmadik helyezett Dancs György fővigyázót és a negyedik Buttkai László szemlészt.

A Pénzügyőrségnél ebben az időben lezajlott nagyarányú fiatalítás következtében az asztaliteniszezni tudók száma is növekedett. A Pénzügyőrségi Közlöny sportrovata így írt erről:

"Az első próbálkozások óta nagyot javult nálunk a színvonal. A próbapénzügyőr bajtársak közül akad három-négy olyan játékos, hogy komoly erőpróbákon is megállnák helyüket."

Az ebben az időben lejátszott barátságos mérkőzéseken különösen Darmos Ferenc, Kada József, Nagy József, Szegedi Ferenc, Szeles Gyula, Szoboszlai Gyula, Trencsér János jeleskedtek.

1949-ben a Pénzügyőrségnél az asztalitenisz tevékenység tovább erősödött. A rendelkezésre álló erők lehetővé tették, hogy csapatokat indítsanak a Magyar Országos Asztalitenisz Szövetség által megrendezett III. osztályú csapatbajnokságban. A két csapatban a fent felsoroltakon kívül szerepelt még Daczó Ferenc, Dancs György, Felvinczy Ernő, Hegedűs István, Kalydy Zoltán, Kovács Ferenc, Ott Károly, Pellei Sándor, Péter Géza és Vörös Károly is.

1949. nyarán a pénzügyőr sportolók részére labdarúgásban, röplabdában és asztaliteniszben országos versenyt rendeztek. Bár a verseny végeredménye budapesti fölényt mutatott, a versenysorozat egyértelműen bizonyította, hogy vidéken is népszerű volt az asztalitenisz.

A verseny végeredménye: 1. Budapest B) csapata /Hegedűs Lajos, Nagy József, Szegedi Ferenc, Szeles Gyula, Trencsér János/

2. Budapest A) csapata (Darmos Ferenc, Kada József, Ott Károly, Vízkeleti László)

3. Nyíregyháza

A Budapest-vidék versenysorozatok alkalmával bizonyította tehetségét néhány vidéki pénzügyőr. Ilyenek voltak Veres, Darabos, Südi és Lukányi sporttársak. Lukányi János Budapestre kerülve hosszú éveken keresztül volt az Asztalitenisz Szakosztály erőssége.

Az 1949-50. bajnoki évben a Pénzügyőrség asztalitenisz csapata megerősödött, sikeresen szerepelt a bajnoki mérkőzéseken és megkezdődött a csapat körül a fiatalok - különösen a Fiumei úti és a Mátyás utcai laktanyákban lakó pénzügyőrök gyermekei- érdeklődése. Megteremtődtek az alapok egy eredményes - tömegsport alapokkal rendelkező - versenyszakosztály kialakítására.

Ebben az időszakban VÁM KASE néven a Vámigazgatóság is indított csapatot rendszeres bajnokságokban. A Vámfőigazgatóság aulájában nem csak férfiak, de tehetséges fiatal hölgyek is nagy szorgalommal ütögették a labdát. Gyimóthy Éva, Harsányi Györgyné, Szinassy Emmi, éveken keresztül voltak eredményes tagjai a későbbi női csapatnak.

Az 1949-50. bajnoki évben a Pénzügyminisztérium rendelkezett a legerősebb asztalitenisz csapattal. Pénzügy KASE néven az NB I. osztályban szerepeltek. A Csillik, Harsányi, Haulik, Bíró és Müller összeállítású csapat a legjobbak küzdelmében az első öt között végzett. A jó eredmények ellenére 1950. nyarán az él játékosaik egy része más egyesülethez igazolt és magukkal vitték az NB I. osztályban való indulás jogát is.

Mint látható 1950. év közepére a pénzügyi tárca keretei között azonos sportágakban több szakosztály is szerepelt. A szakvezetők felismerték, hogy ilyen rendszerben az erők szétforgácsolódnak, nincs lehetőség a pénzügyi tárca kebelén belül minőségi szintet elérő sporttevékenységre. Egyesíteni kellett az erőket és ez 1950. augusztusában a Pénzügyőr SE létrejöttével megtörtént. A Pénzügyőr SE egyesítette a Pénzügyőrség, a Vámfőigazgatóság és a Pénzügyminisztérium szakosztályait ez által az asztalitenisz sportágban is lehetőségeket nyújtott a minőségi versenysport megteremtésére, színvonalának folyamatos emelésére. Erre biztosítékot nyújtott a Pénzügy KASE-ból az NB. I-es múlttal rendelkező Harsányi és Müller, valamint az NB I. osztályban nem szereplők közül Bólya, Faddy, Kállay, Kerényi és Vámos átigazolása.

A Pénzügyőr SE Asztalitenisz Szakosztálya /a továbbiakban: Szakosztály/ az 1950. őszén induló bajnoki évben a Budapest II. osztályú, valamint kerületi bajnokságban indított férfi csapatokat és női csapatot. A Szakosztály első éve rendkívül eredményes volt. A Pénzügyőrök Lapja így ír a Szakosztály teljesítményéről:

"A legjobban működő szakosztály. Működésében nincs törés, sőt fokozatosan jobb és jobb eredmények elérésére képes. A szakosztály hat csapatot -33 versenyzővel- foglalkoztat állandóan a csapatmérkőzések során. A további fejlődés biztosítása közös edzőhelyiség révén volna elérhető, mert jelenleg három helyen /József nádor tér, Fiumei út, Bethlen Gábor tér/ tartják az edzéseket, ami a közös munkát igen széttagolja és megnehezíti a jó kollektív szakosztályi élet kialakítását. A csapatok jó eredményei a lelkes játékos gárda győzni akarásán kívül Harsányi György szakosztályvezető és edző bajtárs kiváló munkáját igazolják."

A részletes eredmények a következők voltak:

A női csapat a kerületi II. osztályban a második helyen végzett és felkerült az I. osztályba. A csapat tagjai voltak Gyimóthy Éva, Harsányi Györgyné, Mihály Endréné és Szabolcsi Ilona.

A férfi első csapatbajnokságot nyert és osztályozó mérkőzést játszhatott az NB I. osztályba jutásért. A csapat tagjai voltak: Harsányi György, Müller György, Lukányi János, Bólya Zoltán és Kerényi László. Az osztályozó mérkőzést az Igazságügy első osztályú játékosokkal megerősített csapatával játszottuk. A két párossal kiegészített négyes csapatmérkőzést a csapat 10:8 arányban elveszítette. A nagy küzdelemben Harsányi és Müller minden egyéni mérkőzését megnyerte, Lukányi és Bólya pedig elveszítette, így a párosok döntöttek az Igazságügy javára. Bár a bravúr ezúttal nem sikerült a férfi csapat bebizonyította, képes lehet a továbblépésre.

Kiemelést érdemel a férfi ifjúsági csapat, amely elsődlegesen pénzügyőrök gyermekeiből alakult. Az ifi bajnokság során néhány figyelemre méltó eredményt értek el. A csapatból Szabó, Sziráki, Kassay és Horváth nevét kell kiemelni. Szabó és Sziráki a későbbiekben éveken keresztül voltak erősségei a felnőtt férfi csapatoknak, egészen az NB I. osztályig eljutva.

A sikeres kezdés után az Asztalitenisz Szakosztály tovább folytatta a csapatépítést, a fiatalítás és az ésszerű külső erősítés vegyes alkalmazásával. Nem került háttérbe, a magasabb osztályba való feljutás lehetősége sem, de ez a következő évben még nem sikerült. Férfi és női csapataink azonban minden esetben érmes helyen végeztek.

A magasabb osztályba lépés a női csapatnak sikerült először. A csapatot sikerült jelentősen megerősíteni. Ez egyrészt Szénási Erzsébet Budapestre helyezésének, másrészt Földi Magda leigazolásának volt köszönhető. Mindkét versenyző gyorsan és eredményesen illeszkedett be a csapatba. A kerület I. osztályban bajnokságot nyert csapat tagjai voltak: Földi Magda, Harsányi Györgyné, Mihály Endréné /Szinassy Emmi/, Szabolcsi Ilona és Szénási Erzsébet.

A magasabb osztályba kerülésért osztályozó mérkőzést kellett játszaniuk. A női csapat az osztályozón is kitűnően szerepelt, valamennyi ellenfelét legyőzve jutott fel a Budapest I. osztályba.

A férfi csapat erősítése "házon belülről" történt. Az ifjúsági korban levő játékosok közül Sziráki és Szabó teljesítménye ugrásszerűen javult és már helyet követeltek maguknak a felnőtt csapatokban. A szakosztály vezetése bizalmat szavazott a fiataloknak és - nem erőltetve az azonnali sikereket - folyamatos játéklehetőséget biztosított számukra. Ennek eredményeként a Harsányi és Müller vezérelte csapat 1953. évben a Budapest II. osztályban bajnokságot nyert és felkerült a Budapest I. osztályba.

Az 1954. év féloldalas eredményeket hozott. Amíg a női csapat a jelentős játékerőt képviselő Sólyom Erzsébettel kiegészülve megerősödött és a Budapest I. osztályban a jónak számító negyedik helyett szerezte meg, addig a férfi csapat a kedvező eredményű fiatalítás ellenére sem tudta biztosítani helyét a Budapest I. osztályban. Ennek oka a csapat egyik legeredményesebb játékosának Müller Györgynek a katonai szolgálatra való bevonulása volt. A tehetséges fiatalok még nem tudták őt teljes egészében helyettesíteni. A szakosztály vezetése ismét a fiatalok mellett döntött. Jelentős külső erősítés nélkül, a fiatalokat versenyeztetve vállalta a bajnokságot. Bár a kiesést nem lehetett elkerülni, ez az év lehetőséget nyújtott a fiatalok további megerősödésére. Ennek eredményeként a csapat az 1955. évi bajnokságban kitűnő játékkal, veretlenül megnyerte a Budapest II. osztályú bajnokságot és ismét visszakerült a Budapest I. osztályba.

Női csapatunk az 1955. évi bajnokságban kiemelkedően szerepelt. A bajnokságot nyert Budapesti Törekvés mögött a második helyen végzett és jogot szerzett arra, hogy osztályozó mérkőzést játsszon az NB. I. osztályba jutásért. /Itt a pontosítás érdekében meg kell jegyezni, hogy az akkori bajnoki rendszerben a Budapest I. osztály közvetlenül a legmagasabb színvonalat képező NB I. osztályt követte. Férfi és női csapataink tehát ebben az időszakban, olyan bajnokságban versenyeztek, ahonnan bajnokság megnyerése esetén NB I-be lehetett kerülni. Mai mércével mérve ez megfelelne az NB I/A. osztálynak!/

Az osztályozón női csapatunk nem volt szerencsés. Mind a Pécsi Bányásztól, mind a Debreceni Bástyától 7:9 arányú vereséget szenvedtek, így a nagy bravúr, az NB I-be jutás ezúttal még elmaradt. A csapat tagjai a következők voltak: Polgáriné Sólyom Erzsébet, Szénási Erzsébet, Pördi Júlia, Dr. Bellér Béláné, Zele Margit.

Az 1956. októberi események és az ezt követő változások az asztalitenisz sportot is érintették. Számos élversenyző külföldre távozott, csapatok, szakosztályok szűntek meg. A körülmények hatására az Országos Asztalitenisz Szövetség 1957 tavaszára egyfordulós bajnokságot írt ki, ahol mind a férfi, mind a női csapatunk az NB II. osztályba kapott besorolást. Ez a bajnokság hozta meg a Szakosztály részére a nagy áttörést. Női és férfi csapatunk csoportjában egyaránt az első helyen végzett. A Pénzügyőrök Lapja így írt erről:

"Női csapatunk minden további erőpróba nélkül bekerült a legmagasabb szintet jelentő NB I. osztályba. Férfi együttesünknek azonban még körmérkőzést kellett vívnia 6 másik egyesület csapatával és az itt elért eredmény döntötte el, hogy a 7 résztvevő közül, melyik kettő kerül be az NB I-be. Csapatunk sikeresen szerepelt ezen, a Székesfehérváron megrendezett versenyen. Versenyzőink egymást múlták felül lelkesedésben, győzni akarásban, pedig sok mindennel meg kellett küzdenünk. A gátló körülmények ellenére is sikerült a Csepeli Vasas mögött a 2. helyet elérni és ezzel a férfi csapatunk is az NB I-be került."

Az osztályozó legeredményesebb versenyzője Müller György volt 21:1-es mérkőzésarányával, de kiválót nyújtott a csapatban Harsányi György, Sziráki Antal, Szabó Sándor és Lukányi János is.Oldal 1 
1950-1957 A szakosztályépítés időszaka
1957-1963 Az első NB. I-es évek
1964-1976 Fiatalítás eredményekkel
1977-1980 MEGMARADNI AZ NB II-BEN
1981-1993 NB III-as évek
1994-1999 Megváltozott körülmények között újra a legjobbak között
Az Asztalitenisz Szakosztály 1998/99 évi beszámolója
1999-2004

Keresés Pénzügyőr SE

Események a hónapban: 12

HKSCPSV
13
456710
111213141516
18192021
2526272829

Csapatbajnokságok eredménye - 2021-2022

ARCHÍVUM

Véletlenszerű Képek

Támogatóink

Nemzeti Adó -és Vámhivatal
Hungrana Keményítő- és Izocukorgyártó és Forgalmazó Kft.
Futanet
Spuri Futóbolt
Sportegyesületek Országos Szövetsége
A FERROBETON Zrt. az ország egyik legnagyobb beton- és vasbetonelem előre gyártó vállalata.
LV International Kft
Morihana
DOVIT Fishing
Atomix halcsalik webáruháza
Timár Mix
Duplakukac
Carp Zoom
King-Baits